Nissan Nivette

Margot Robbie promuje nowe programy pilotażowe Nissana w dziedzinie zrównoważonego rozwoju podczas Nissan Futures 3.0

Dodano: 16.10.17

OSLO (2 października 2017 r.) — Od płaskich ekranów w smartfonach poprzez systemy magazynowania energii do domowego użytku po inteligentne samochody — świat staje się coraz bardziej zelektryfikowany. Mimo to około 1,3 miliarda ludzi wciąż nie ma dostępu do energii elektrycznej, którą reszta uważa za coś oczywistego. Aktorka Margot Robbie wspólnie z Nissanem starają się zmienić tę sytuację.

Podczas trzeciej edycji Nissan Futures, odbywającej się w Oslo, Margot poinformowała o uruchomieniu trzech nowych projektów pilotażowych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, których celem jest wykorzystanie umiejętności, pomysłowości i doświadczenia pracowników Nissana z całego świata w przedsięwzięciach służących zapewnieniu dostępu do energii oraz niesieniu pomocy w obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Z tej okazji przygotowała ona krótki film o swojej roli ambasadora samochodów elektrycznych Nissana. Materiał dostępny jest pod adresem – https://www.youtube.com/watch?v=mPEFC7AbfYo.

Margot Robbie powiedziała: „Świat elektryfikuje się, ale smutnym faktem jest to, że wielu ludzi w różnych jego regionach wciąż nie ma dostępu do niezawodnego źródła elektryczności. Takie projekty, jak ogłoszone dziś inicjatywy Nissana, mają potencjał by istotnie wpłynąć na poprawę jakości życia ludzi oraz przyczynić się do budowania czystszej, bezpieczniejszej i bardziej sprawiedliwej przyszłości dla każdego”.

Każdy z projektów zostanie poddany pilotażowi w 2018 r. i dokładnie oceniony. Tam, gdzie okażą się one korzystne, Nissan będzie się starał je rozszerzyć. Firma będzie składać sprawozdania z postępów w ciągu całego roku.

Te trzy projekty pilotażowe mają na celu wykorzystanie akumulatorów z samochodów elektrycznych daleko poza samochodem i skupią się na społecznościach zidentyfikowanych jako najbardziej zagrożone lub potrzebujące pomocy. Lista projektów obejmuje:

  • Zbudowanie systemu mikrosieci elektroenergetycznej, która zapewni źródło energii dla społeczności lokalnych w krajach rozwijających się, które nie mają stałego dostępu do energii. Zapewni to mieszkańcom lepszy dostęp do podstawowych świadczeń w sferze edukacji i opieki zdrowotnej.
  • Współpracę z lokalnymi władzami miejskimi w Europie w zakresie wprowadzenia zasad elektrycznego ekosystemu Nissana dla najbardziej potrzebujących. Projekt przewiduje wyposażenie budynków mieszkalnych w system zasilania energią słoneczną, moduły Nissan xStorage, technologię umożliwiającą podłączanie pojazdów do sieci elektroenergetycznych oraz nowego Nissana LEAF udostępnionego mieszkańcom do współużytkowania.
  • Współpraca z organizacjami na terenach najbardziej narażonych na klęski żywiołowe w zakresie identyfikowania możliwości zaangażowania pracowników i technologii Nissana przy niesieniu pomocy. Na przykład elektryczna furgonetka Nissan e‑NV200 wyposażona w zespoły akumulatorowe może służyć jako mobilne, zrównoważone zapasowe źródło energii na wypadek poważnej awarii zasilania lub odcięcia od sieci elektroenergetycznej.

Gareth Dunsmore, dyrektor ds. samochodów elektrycznych w Nissan Europe, powiedział: „Wobec globalnego zjawiska błyskawicznego wzrostu liczby ludności na obszarach zurbanizowanych problemy wynikające z braku dostępu do energii, zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza tylko się pogłębiają, co wymaga szybkiej reakcji świata. To wspaniale, że możemy współpracować z kimś takim jak Margot, która poprzez swoje zaangażowanie i postawę pomaga nam uruchamiać projekty służące zapewnieniu ludziom dostępu do energii i mobilności w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego i sprawiedliwego wykorzystania zasobów”.

NISSAN NIVETTE

NISSAN POLSKA

NISSAN POLSKA

CENTRUM SAMOCHODOWE NIVETTE SP. Z O.O.

DANE KONTAKTOWE

ul. Lotnicza 3/5
04-192 Warszawa
tel. 22 509 66 00

SALON

tel. 22 509 66 72
salon.nissan@nivette.pl

SERWIS:

tel. 22 509 66 71
serwis.nissan@nivette.pl
Samochody używane NISSAN

designed by Trendmark.pl


Fatal error: Call to undefined function is_product_category() in /nissan/wp-content/plugins/embed-google-adwords-codes-on-woocommerce/embed_google_adwords_codes.php on line 196